Witamina D a koronawirus- szeroka analiza faktów

Od samego początku pandemii “głośno” było na temat pozytywnego wpływu suplementacji witaminy D w kontekście łagodniejszego przejścia infekcji oraz co ciekawe nawet, mniejszego ryzyka śmiertelności z powodu COVID-19

Badanie “Impact of the vitamin D deficiency on COVID-19 infection and morality in Asian countries', które zostało opublikowane w marcu 2021 roku tylko potwierdza te przypuszczenia.


Obserwacje w 24 krajach azjatyckich

Wspomniana publikacja analizowała opublikowane wcześniej dane dotyczące rozpowszechnienia niedoboru witaminy D oraz cięzkości przebiegu COVID-19 w krajach azjatyckich. W badaniach dokonywano pomiaru poziomu tej witaminy u osób, które zmarły z powodu COVID-19, a wyniki te porównywano do oznaczeń u pacjentów, którzy przeżyli. Wartość poziomu witaminy D, który była uznawana za niedobór wynosiła poniżej 20 ng/ml (25(OH)D).


Zaobserowowane wnioski

Analiza statystyczna wykazała, że wwłaściwy poziom witaminy D w surowicy krwi zwiększał szanse na lekkie przejście zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Dodatkowo stwierdzono, że przy odpowiedniej suplementacji przed infekcją oraz w trakcie jej trwania, ryzyko śmierci z powodu COVID-19 było niższe.


Nie tylko niedobory witaminy D

Warto także wspomnieć o czynnikach dodatkowych, które były brane pod uwagę. Były nimi otyłość oraz występowanie cukrzycy. Jak nietrudno się domyślić, obecność tych elementów w połączeniu z niskim poziomem witaminy D, pogłębiała ryzyko cięższego przebiegu infekcji lub nawet zwiększała ryzyko śmierci z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dla przykładu - Wietnam, kraj, który notuje najmniejszą zachorowalność oraz śmiertelność z powodu COVID-19, jest również krajem, gdzie występuje najmniejszy niedobór witaminy D. Zupełnie odwrotnie jest z kolei w Omanie, gdzie niedobór tej witaminy występował u około 80% chorych.


Pogłębiona analiza danych

Naukowcy zwrócili także uwagę na to, że takie dane powinny być zbierane i rozpatrywane indywidulanie w obrębie każdego kraju, ponieważ dla każdego rejonu świata normy dotyczące pomiaru BMI lub glikemii różnią się od siebie. Niemniej jednak jest to punkt zaczepienia i wskazanie dodatkowych czynników ryzyka.

Wniosek z tego badania, jak i z wszystkich poprzednich o podobnej tematyce jest wspólny - niedobór witaminy D jest istotnie powiązany z zakażeniami i śmiertelność z powodu COVID-19. Rozsądna suplementacja pod okiem lekarzy oraz farmaceutów może w ogromnym stopniu przyczynić się do ochrony pacjentów przed zakażeniem oraz łagodniejszym przebiegiem choroby.


smear